Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Nolčovo, okres Martin

Oficiálna internetová stránka obce Nolčovo

ZVEREJNENIE ponuky na prenájom priestorov obchodnej prevádzky vo vlastníctve Obce Nolčovo formou priameho nájmu

 

OBEC NOLČOVO – OBECNÝ ÚRAD

sídlo: Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany, IČO 00316822, tel.: 043 / 42 95 192

Zverejnené v Nolčove 05.10.2016

Ponuka na prenájom priestorov obchodnej prevádzky vo vlastníctve Obce Nolčovo formou priameho nájmu

Obec Nolčovo v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vyhlasuje ponuku na prenájom obchodnej prevádzky - budova súpisné číslo 70, postavená na pozemku v KÚ Nolčovo na parcele číslo 1, vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu:

Minimálna cena nájmu 200 € / mesiac.

Budúci nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s predmetom nájmu (náklady na vykurovanie, vodné, stočné, elektrickú energiu, odvoz TKO).

Záujemcovia o prenájom obchodnej prevádzky doručia svoje písomné ponuky – žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, obci Nolčovo, na OÚ Nolčovo 79, 038 54 Nolčovo počas 15 dní od zverejnenia tejto ponuky, t.j. do 20.10.2016.

V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu, účel nájmu, dobu nájmu. Obálku je potrebné označiť : „Výberové konanie - prenájom –neotvárať“. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom priestorov obchodnej prevádzky sa uskutoční komisionálne na Obecnom úrade Nolčovo do 03.11.2016. Výsledky konania prenájmu budú následne zverejnené na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce. Upozornenie: Žiadosti o prenájom doručené pred zverejnením tejto ponuky alebo po 16 dňoch od jej zverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných priestorov zabezpečia zamestnanci obecného úradu Nolčovo po dohode so záujemcom. Priestor obchodnej prevádzky bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených prípadoch komisia - obecné zastupiteľstvo vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu, činnosti nájomcu potrebnej pre občanov obce Nolčovo.

V prípade, že sa o priestor obchodnej prevádzky uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovej lehote.

 

S úspešným záujemcom bude uzatvorená nájomná zmluva od 01.01.2017.

Bližšie informácie je možné získať osobne na OÚ v Nolčove, na tel. č. 043 42 95 192,

mailom: obecnolcovo@tipnet.sk, starosta@nolcovo.sk

 

Vladimír Mihalik

starosta obce Nolčovo


 

Obec Nolčovo

Obecný úrad Nolčovo
Nolčovo 79
038 54 KrpeľanyObecný úrad:
Tel./fax: 043 / 429 51 92

Starosta:
Mobil: 0 911 244 751

E-mail:

obecnolcovo@tipnet.sk, starosta@nolcovo.sk

Internetová strana:

www.nolcovo.sk


 

Mapa obce Nolčovo


Pre zväčšenie klikni na obrázok


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Nolčovo

dnes je: 21.10.2016

meniny má: Uršuľa


345814

Úvodná stránka