Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Nolčovo, okres Martin

Oficiálna internetová stránka obce Nolčovo

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Nolčovo ako prípad hodný osobitného zreteľa

OBEC NOLČOVO – OBECNÝ ÚRAD

sídlo: Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany, IČO 316822, tel.: 043 / 42 95 192

 

                                               Naša značka               Vybavuje                                Dátum

                                               214/2016                    Mihalik - starosta obce           19.09.2016

 

 

VEC: Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Nolčovo ako prípad hodný osobitného zreteľa

Na základe žiadosti VLADIMÍRA JANČA (Nolčovo, 76, 038 54 Krpeľany) zo dňa 12. 09. 2016 Obec Nolčovo v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. KN-C, par.č. 2177/5 v k.ú. Nolčovo (zastavané plochy) o výmere 111 m², kde podiel obce Nolčovo predstavuje 1/1, kupujúcemu p. Vladimírovi Jančovi, (Nolčovo 76, 038 54 Krpeľany) za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Martinom Čanádym,  zo dňa 15.08.2016 (č.: 89/2016). Cena podľa znaleckého posudku je 4,48 EUR/m², čo celkovo predstavuje (zaokrúhlená všeobecná hodnota) 495,00 EUR.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Žiadateľ je vlastníkom stavby rodinného domu č.: 76 na par. č.: 164/2. Par. č.: 2177/5 slúži ako jediný prístup k nehnuteľnosti. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Osobitný zreteľ je zdôvodnený aj skutočnosťou, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku.

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Nolčovo odo dňa 19.09.2016

- na internetovej stránke www.nolcovo.sk

                                                                                                          Vladimír Mihalik, starosta obce
 

Zverejnené 19.09.2016

 

 

 

OBEC NOLČOVO – OBECNÝ ÚRAD

sídlo: Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany, IČO 316822, tel.: 043 / 42 95 192

 

                                               Naša značka               Vybavuje                                Dátum

                                               215/2016                    Mihalik - starosta obce           19.09.2016

 

VEC: Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Nolčovo ako prípad hodný osobitného zreteľa

Na základe žiadosti MICHALA KOPKU (Nolčovo, 72, 038 54 Krpeľany) zo dňa 12. 09. 2016 Obec Nolčovo v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. KN-C, par.č. 156/3 v k.ú. Nolčovo (zastavané plochy) o výmere 69 m², kde podiel obce Nolčovo predstavuje 1/1, kupujúcemu p. Michalovi Kopkovi (Nolčovo, 72, 038 54 Krpeľany) za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným znalcom Petrom Ďurkovičom,  zo dňa 08.09.2016 (č.: 54/2016). Cena podľa znaleckého posudku je 0,96 EUR/m², čo celkovo predstavuje (zaokrúhlená všeobecná hodnota) 66,00 EUR.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Žiadateľ je vlastníkom stavby rodinného domu č.: 72 na par. č.: 156/1. Par. č.: 156/3 vždy slúžila ako jediný využiteľný pozemok k domu na ktorej sa nachádza dreváreň. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku (ťarcha SEPS, sklon pozemku) na iné účely a s prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Osobitný zreteľ je zdôvodnený aj skutočnosťou, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku.

 

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Nolčovo odo dňa 19.09.2016

- na internetovej stránke www.nolcovo.sk

                                                                                                          Vladimír Mihalik, starosta obce
 

Zverejnené 19.09.2016

 

OBEC NOLČOVO – OBECNÝ ÚRAD

sídlo: Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany, IČO 316822, tel.: 043 / 42 95 192

 

                                               Naša značka               Vybavuje                                Dátum

                                               216/2016                    Mihalik - starosta obce           19.09.2016

 

VEC: Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Nolčovo ako prípad hodný osobitného zreteľa

Na základe žiadosti ALENY SUPUKOVEJ (Zvolenská 16/44, 036 01 Martin) zo dňa 12. 09. 2016 Obec Nolčovo v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. KN-C, par.č. 2182/10 v k.ú. Nolčovo (zastavané plochy) o výmere 35 m², kde podiel obce Nolčovo predstavuje 1/1, kupujúcemu p. Alene Supukovej (Zvolenská 16/44, 03601 Martin) za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Martinom Čanádym,  zo dňa 16.09.2016 (č.: 104/2016). Cena podľa znaleckého posudku je 5,38 EUR/m², čo celkovo predstavuje (zaokrúhlená všeobecná hodnota) 190,00 EUR.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Žiadateľ je vlastníkom stavby rodinného domu č. 33 na par. č. 124. Par. č.  2182/10 len zceľuje dve existujúce parcely č.  149 a 150,  ktorých je žiadateľ vlastník. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku  na iné účely a s prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Osobitný zreteľ je zdôvodnený aj skutočnosťou, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku.

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Nolčovo odo dňa 19.09.2016

- na internetovej stránke www.nolcovo.sk

                                                                                                          Vladimír Mihalik, starosta obce
 

Zverejnené 19.09.2016

 

 

 

 

 


 

Obec Nolčovo

Obecný úrad Nolčovo
Nolčovo 79
038 54 KrpeľanyObecný úrad:
Tel./fax: 043 / 429 51 92

Starosta:
Mobil: 0 911 244 751

E-mail:

obecnolcovo@tipnet.sk, starosta@nolcovo.sk

Internetová strana:

www.nolcovo.sk


 

Mapa obce Nolčovo


Pre zväčšenie klikni na obrázok


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Nolčovo

dnes je: 27.9.2016

meniny má: Cyprián


337345

Úvodná stránka